Te Keteparaha Mo Nga Papakainga - Maori Housing Toolkit

Mihi

E nga waka, e nga reo, e nga kaupapa tangata, piki mai, kake mai, he wāhi mihi tënei ki a koutou katoa e rangatira mā.

Tena koutou katoa. I tënei pukapuka he kete paraha mahi mo nga papakāinga.

“Te Keteparaha mo nga Papakāinga”

The Māori Housing Toolkit is a step-by-step guide designed to assist Māori to develop papakāinga (1) proposals (development plan) on multiple owned Māori land. The concept of papakāinga is not new and has traditionally been associated with Māori housing in a Marae setting. Papakāinga areas have also included other activities such as: kohanga reo, kura kaupapa, health clinic, horticulture or agriculture, sports and/or recreational areas, urupa and heritage sites.

Papakainga Brochure (PDF 634KB)
Toolkit - Steps 1 & 2 (PDF 1.25MB)
Toolkit - Step 3 (PDF, 634KB)
Toolkit - Step 4 (PDF, 881KB)
Toolkit - Step 5 (PDF, 2.24MB)

We've produced a short video outlining the papakainga story

The toolkit was produced and developed with the assistance and support from the following agencies:

 

 

Page reviewed: 18 Jun 2015 3:31pm